کت و کت‌شلوار از اجزای جدا نشدنی برای کمد آقایان هستند. البته شاید تعدادی از جوانان هنوز اعلام کنند که این دست لباس خوب و دوستداشتنی را در کمد خود ندارند ولی باید بپذیرند که به زودی حداقل یک یا دو دست از آن را…