بعضی وقت‌ها موهایتان از شما بدش می‌آید. بعضی وقت‌ها باعث عصبانی شدن موهای خود می‌شویم. گاهی وقت‌ها با انجام یک سری کارها به موهای خود آسیب می‌زنیم که هر چه سریع‌تر باید از انجام آن دست بکشیم. اگر موهای شما توانایی صحبت کردن داشت، از…