شاید برای شما هم پیش آمده باشد که جلوی کامپیوتر خود نشسته باشید و ناگهان متوجه شوید چراغ وب‌کم شما روشن است. چیزی شما را نگاه می‌کند. اما چی؟ اسکایپ شما فعال نیست و مرورگر خود را هم برای اطمینان بسته‌اید. چراغ وب‌کم همچنان روشن…