در این مطلب به کراوات می‌پردازیم؛ انواع گره‌ها، مواد سازنده و سبک‌ها. به این موضوع می‌پردازیم که کراوات بهترین عوض لباس شما در میهمانی‌ها و رویدادهای رسمی است. کراوات، کراوات و کراوات انواع و اقسام کراوات وجود دارد. از کراوات‌های پهن، باریک یا نوک مربعی….