۱٫ به روز رسانی‌های ویندوز یکی از موارد مهم برای بهبود کارایی ویندوز و رفع نواقص امنیتی آن دانلود به روزرسانی‌ها و نصب آن‌هاست. متاسفانه بسیاری از کاربران خیلی به این نکته اهمیت نمی‌دهند و به خود زحمت نمی‌دهند که این به روزرسانی‌ها را دانلود…