ده‌ها سال است که بشر درباره‌ی ماشین‌های بدون راننده خیال‌پردازی می‌کند. به لطف سریال علمی تخیلی Jetsons تا فیلم گزارش اقلیت، تا حدی می‌دانیم که این خودروها چگونه کار می‌کنند و اگر وجود داشتند دنیا چگونه می‌بود. با این حال خودروهای بدون راننده جزو داستان‌های…