نرم افزار فلش برای اولین بار در اواسط دهه‌ی نود توسط Future Wave توسعه یافت و بعدها به وسیله‌ی Adobe Systems پیشرفته شد و به سرعت با یوتیوب، گوگل، نیویورک تایمز و دیگر وب سایت های مشهور که بسترهای ویدئویی و دیگر رسانه‌‌های تعاملی را…