تاریخچهٔ استفاده از دستمال جیبی‌ها شاید به مدت‌ها قبل از رایج شدن کت‌وشلوارهای امروزی برگردد، زمان شکسپیر و یا حتی قبل از آن. بعدازاین زمان دستمال جیبی‌ها نمادی برای یک مرد مدرن بود و هر کس می‌خواست استایل خود را شبیه به هنرپیشه‌های هالیوودی و…