اگر تصمیم به کدنویسی دارید، زبانی که برای این کار انتخاب می‌کنید با سلسله مطالبی که در آینده خواهید آموخت ارتباط معناداری دارد. شما باید از قبل بدانید که می‌خواهید از تخصص خود در برنامه‌نویسی چه استفاده‌هایی کنید و به این ترتیب یک هدف‌گذاری دقیق…