سفیدرنگی جذاب دوست‌داشتنی و همیشه مد روز است؛ به‌خصوص در گرمای هوای تابستان. یکی از دلایل محبوبیت سفید در روزهای گرم هوا دلیل ساده‌ای است که روشن پوشیدن در تابستان است. روش‌های زیادی وجود دارد تا شما بتوانید رنگ سفید را به پوشش خود اضافه…