تا چند سال پیش ساعت‌های مچی خیلی محبوب نبودند. زمانی که ساعت‌های ارزان کوارتز که تولید ژاپن بودند، در دههٔ ۷۰ معرفی شدند بسیاری از کارخانه‌های ساعت سازی رو به تعطیلی نهادند؛ اما با چند حرکت هوشمندانه، سوییس توانست به قطب ساعت دنیا تبدیل شود…