در این مدتی که از عرضه ویندوز ۸ گذشته مقاله‌های زیادی در مورد تغییراتی که می‌توان در ویندوز ۸ اعمال کرد، منتشر شده است. از تغییراتی که می‌توان به صورت دستی در تنظیمات ویندوز انجام داد تا ابزارها و برنامه‌هایی که توسعه دهندگان برای اعمال…