چه روزهای گرم و شب‌های بلند در پیش داشته باشید، چه روزهای سرد و کوتاه، همیشه عروسی در راه است و امکان دارد به یکی از این مجالس دعوت شوید. وقتی زمان انتخاب لباسی مناسب برای عروسی آشنایان و اطرافیان می‌شود، خانم‌ها اکثراً لباس مناسبی…