با اتو‌های صاف هم می‌توان موها را فر کرد. فقط باید اتوی مناسب آن را انتخاب کنید. هنگام انتخاب و خرید اتو مو سعی کنید مدلی را بخرید که باریک باشد، گوشه‌های گرد داشته باشد و بیرون آن نیز داغ شود. اتوی شما هر مارک…