هیچ‌چیز بدتر از این نیست که لباس‌های خوب و تیپ مناسبی داشته باشید ولی عکسی که می‌گیرید فقط به دلیل نداشتن یک لبخند خوب یا مصنوعی خراب شود و نتیجه بدی به دست بیاورید. راه‌حل چیست؟ اما بعد از سال‌ها هنر و علم عکاسی،‌ تکنیک‌هایی…