همهٔ متخصصان زیبایی یک سری توقعات از مراجعه کنندگان خود دارند و از آن‌ها می‌خواهند یک سری کارها را انجام ندهند. متخصصان پوست هم از این قاعده مستثنی نیستند. یک سری عادت‌ها و رفتارها هستند که متخصصان پوست از ما می‌خواهند آن‌ها را انجام ندهیم….