بسیاری از آقایان با استایلی در عموم حاضر می‌شوند که خیلی مناسبشان نیست و همین موضوع می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی‌شان تأثیر بگذارد. خرید لباس بخش مهمی از زندگی افراد است. این کار هم پیچیده است، هم گران است و هم باید مناسب جامعه باشد….