یکی از فیچرهای منعطف ویندوز ۸ کاشی‌های صفحه استارت است. این شکل‌های چهارگوش در واقع نوعی میانبر برای برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های شما محسوب می‌شوند و معمولا یک سری اطلاعات اضافی در مورد آن برنامه نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. همین امتیازات باعث شده این…