امروزه موج جدیدی به راه افتاده که همه به یکدیگر پیشنهاد می‌دهند که برنامه نویسی یاد بگیرند، از دانش آموزانی که در حد یادگیری الفبا هستند تا مدیران شرکت‌ها علاقه مندند تا تجربه‌هایی در مورد کدنویسی به دست بیاورند. به نظر دلیل آن هم ساده…