نمی‌توان قدرت یک کفش خوب و مناسب را انکار کرد. کفش‌ها نه تنها مکمل استایل شما هستند، بلکه می‌توانند ظاهر شما را به کلی تغییر دهند. برای همین پیشنهاد می‌کنیم که مجموعه‌ای از کفش‌های ایده‌آل خود را تا سن سی سالگی بسازید. اگر این کار…