ممکن است خیلی از کاربران PCها درون سیستم‌شان را مثل کف دست بلد باشند، اما خیلی‌ها هم اطلاعاتشان آنقدر به روز نیست که بدانند دقیقا در کیس آن‌ها چه می‌گذرد. ممکن است بعضی ها بدانند CPU آن‌ها چه نوعی است اما در مورد مدل و…