راس ساعت ۹ قرار واجبی دارید و باید در عرض نیم ساعت دوست‌تان را ببینید. اما اتفاق بد می‌تواند این باشد که باتری گوشی هوشمند شما در وضعیت قرمر قرار داشته باشد و خب مطمئناً زمان کافی هم برای شارژ کردن آن ندارید. شاید مطلب…