آنریم‌های تراریخته استفاده شده در غذاها، عطرها، داروها و مواد شویند همه آلرژی‌زای قوی هستند. به گفته متخصصان این دسته از مواد باید همانند مواد خطرناک مورد آزمایش قرار بگیرند.

به گزارش گاردین ، خبرها حاکی از آن است که برای طعم و عطر بخشیدن به مواد از جمله مواد غذایی با چربی کم از آنزیم‌های خاصی استفاده می‌شود که می‌تواند آلرژن قوی باشند.

تکنیک‌های خاصی هم در اروپا و امریکا وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بر روی این مواد برچسب “طبیعی” را زد. با همه این اوصاف متخصصان هشدار داده‌‌اند که این آنزیم‌ها می‌توانند به شدت آلرژی‌زا باشند.

متخصصان برای بررسی این موضوع از نمونه خون ۸۱۳ کارگر استفاده کردند. این کارگران در کارخانه‌های تولیدی مواد مربوطه از ۳ ماه تا ۱۰ سال مشغول به کار بوده‌اند و در محیط کارشان حداقل با ۲ تا ۴ آنزیم تراریخته در تماس بوده‌اند.

تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که که ۲۳ درصد از این کارگران آنتی بادی‌های مرتبط با آنزیم‌های تراریخته را در خون خود داشتند.

متخصصان در پایان مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که آنزیم‌های دستکاری شده ژنتیکی آلرژن قوی هستند که باعث حساسیت سریع می‌شوند. همه این آنزیم‌ها باید به عنوان مواد شیمایی خطرناک مورد آزمایش قرار بگیرند

این مطلبی که ترجمه کردم در سلامت نیوز منتشر شده.