سگ‌ها ممکن است به دانشمندان برای درمان تومور مغزی بدخیم در انسان‌ها کمک کنند.
به گزارش هلث دی نیوز مطالعه و تحقیق بر روی ۲۵ سگ، ۳ ژنی که احتمال بروز تومور گلیوم مغزی را بیشتر می‌کند نشان داد. این یافته‌ها ممکن است سرنخ‌هایی را برای درمان تومورهای مغزی و در بعضی موارد غیرقابل درمان معرفی کند.
تومورهای گلیوم رایج‌ترین نوع تومورهای مغزی بدخیم در انسان‌ها و دومین تومور رایج در سگ‌هاست. در بعضی از نژادها احتمال بیشتری برای بروز چنین تومورهایی وجود دارد.
با توجه به همین موضوع دانشمندان به این نتیجه رسیدند که شاید ترکیب ژن‌ها بتواند در برطرف کردن این مشکل موثر باشد. دانشمندان متوجه شدند از این ژن‌ها، دو ژن مربوط به سرطان هستند. البته این مطالعه ثابت نکرده است که که ژن‌ها باعث بروز سرطان مغز هستند و مطالعه بر روی حیوانات همیشه در مورد انسان‌ها صدق نمی‌کند.
اما محققان اعلام کردند به تحقیقات و مطالعات خود بر روی این ژن‌ها ادامه می‌دهند و سعی می‌کنند نقش بالقوه آن‌ها را در پیشرفت سرطان مغز پیدا کنند.
با توجه به همه این موارد، این تحقیق می‌تواند در درمان تومورهای مغزی کمک کند.
 
مطلبی که ترجمه کردم در سلامت نیوز منتشر شده.