گفته می‌شود الماس عمری همیشگی دارند، اما این به شرطی است که این سنگ قیمتی اصل باشد. راه‌های زیادی وجود دارد که بفهمید الماس موردنظرتان اصل است یا خیر.   یکی از راه‌های معروف تست الماس، خراشیدن اجسام سخت است. ولی یک مشکل وجود دارد…