جوراب هم بخشی از تیپ و استایل شماست که شاید کمترین اهمیت را به آن می‌دهید. گاهی اوقات انتخاب نادرست جوراب باعث می‌شود استایل و ظاهر شما به کلی تغییر کند. به همین دلیل در اینجا سعی داریم نکاتی را مطرح کنیم که شاید هنگام…