بوی خوب نکته‌ای مهم و کلیدی در تیپ شماست. شاید بوی خوبی که از شما و لباستان به مشام اطرافیانتان برسد به تصویری که از شما در ذهن مخاطبتان باقی می‌گذارد کمک کند. مثل بوی خوبی که روزها از آشپزخانه به مشام می‌رسد و به…