مگس‌های سفید بذرهای پنبه‌های دستکاری ژنتیکی را در پنجاب نابود کردند و کشاورزان مجبور به استفاده از ۱۰-۱۲ اسپری شده‌اند که هرکدام از آن‌ها ۳۲۰۰ روپیه برای آن‌ها هزینه برداشت. علاوه‌ بر این هزینه خرید بذرهای پنبه دستکاری ژنتیکی از مونسانتو نیز زیاد است و…