بلند کردن مو برای آقایان یک ریسک محسوب می‌شود. اصولاً تعداد کمی هستند که شرایط و توانایی بلند کردن موهای خود را داشته باشند. برای داشتن موهای بلند با مدلی مناسب، شاید کمی زمان و صبوری احتیاج باشد؛ اما در آخر می‌بینید که ارزشش را…