گرمای بالای ۵۰ درجه خوزستان به شبکه‌ های اجتماعی هم رسیده گویا چند وقتی هست که با تغییرات و سیاسیت‌های عجیب ایلان ماسک، یهو عده زیادی از کاربرای ایرانی توییتر شروع کردند به غرغر کردن که توییتر مُرد و اینجا دیگه جای موندن نیست، پاشیم…