بسیاری از پنچمارک‌ها نسبتا محرمانه و پر از پارامترهای فنی و اطلاعات خاص هستند. آیا راه ساده‌ای وجود دارد تا عملکردهای GPU (واحد پردازش گرافیکی) را با یکدیگر مقایسه کرد؟ درست است که انجام  بنچمارک ممکن است کاری بسیار تکنیکی و وقت گیر باشد اما…