برچسب: ترجمه کتاب

کتاب هم‌نوایی ترجمه فرناز بهنام نیا
ترجمه کتاب, نوشته‌های خودم

ترجمه کتاب هم‌نوایی یا کانفورمیتی ؛ تجربه سخت 

خیلی دوست دارم بنویسم، اما حوصله نوشتن ندارم. برای همین اصلا یادم نبود در مورد کتاب هم‌نوایی بنویسم. حداقل یکی بگوید: بابا! این‌ها دستاورد توست. چرا بی‌تفاوتی پس؟ دومین کتابی که با ترجمه من چاپ شد، هم‌نوایی بود (اولی را که یادتان هست؟)؛ عجب کتاب…

ترجمه کتاب بازمانده فرناز بهنام نیا
ترجمه کتاب, نوشته‌های خودم

کتاب بازمانده اثر چاک پالانیک ؛ نویسنده باشتگاه مشت‌زنی 

اولین کتابی که ترجمه کردم بازمانده بود. چقدر هم کتاب عجیبی بود! به یاد دارم که وقتی می‌خواستم کتاب دومم را شروع کنم، از ناشر خواستم کتابی سبک‌تر و به قولی «نرمال‌تر» به من بدهد. از عجیب بودن این کتاب همین بس که شماره صفحات…