اگر فکر می‌کنید استایل شما احتیاج به تغییر دارد، به سراغ خرید لباس‌های بیشتر نروید؛ سعی کنید بیشتر زیورآلات تهیه کنید. تغییر در سبک پوشش با استفاده از زیورآلات ۱. زیورآلات به ظاهر شما شخصیت می‌دهد لباس پوشیدن‌های یکنواخت ممکن است شما را خسته کند….