تشخیص رنگ پوستتان در انتخاب لباس‌هایی که می‌خرید و می‌پوشید، تأثیر به سزایی دارد. پس درنتیجه تیپ و استایل‌تان می‌تواند کاملاً متفاوت شود. برای اینکه بفهمید کدام رنگ‌ها به شما می‌آید باید اول رنگ پوستتان را مشخص کنید. در آن صورت رنگی که برای شما…