کت و شلوار طوسی از آن دست از لباس‌هایی است که باید در کمد هر مرد خوش پوشی باشد. یکی از مزیت‌های کت و شلوار طوسی این است که می‌‌توانید در بیشتر مهمانی‌ها و مجالس  آن را به تن کنید. با اینکه رنگ طوسی بیشتر…