تب سلفی گرفتن در ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش پیداکرده و با ابزارهای مختلفی مثل مونوپادها که به بازار آمادند رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت و این روزها به یک کار جدی تبدیل‌شده است. یک کار و فعالیت جدی که دیگر تفریح نیست و…