برای مسافرت کردن خیلی چیزها را باید در نظر بگیرید تا بتوانید چمدان‌های خود را درست ببندید. باید ببینید کجا می‌روید؟ چقدر اقامت می‌کنید؟ چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید؟ آب‌وهوا چگونه خواهد بود؟ باید به این مسائل فکر کنید تا به مشکل برنخورید. اما نکتهٔ…