تیپ ساده تفاوت بین گشاد و بگی را بدانید. گشادهایی که مناسب اندام شما باشند، راحت‌تر هستند و بگ‌ها بیشتر ظاهری شلخته دارند. سعی کنید شلوار جین گشاد بپوشید. مقدار این گشادی باید متناسب باشد، درواقع شلوار جینی متناسب اندامتان که در آن راحت هستید….