کاپشن‌های چرم تنوع بسیاری دارند و تقریباً به همه چیز می‌آیند و همه‌افراد در هر سنی که باشند، می‌توانند از آن استفاده کند و دوام بسیار زیادی هم دارند. سعی کنید از آن‌ها به درستی نگهداری کنید و همیشه آن‌ها را بر روی چوب رختی آویزان…