اگر می‌خواهید برای یک مصاحبه‌ی کاری آماده شوید (که همین کار خود به اندازه‌ی کافی استرس‌زا هست)، باید ظاهری مناسب و آراسته داشته باشید، چراکه اولین چیزی که در این مصاحبه به چشم می‌آید، ظاهر شماست. شما با ظاهر خوبتان می‌توانید اولین تأثیر را بر…