راحت نبودن با صفحه‌ی شروع ویندوز ۸ بسیاری از کاربران نمی‌توانند ارتباط خوبی با صفحه‌ی شروع ویندوز ۸ برقرار کنند. خیلی از آنان برای پیدا کردن برنامه یا فایل مورد موردنظرشان از WIN+R استفاده می‌کنند و با کمک پنجره‌ی کوچکی که باز می‌شود به جست…