براساس آماری که آتلانیک منتشر کرده است ۹۰٪ از کاربران کامپیوتر نمی‌دانند Ctrl+F چه کاری انجام می‌دهد. ما اینجا لیستی از میانبرهای کاربردی برای کامپیوتر را انتخاب کردیم؛ میانبرهایی که هر کاربر کامپیوتر باید آن‌ها را بداند. قبل شروع شاید یک سری توضیحات ساده نیاز…