اگر می‌خواهید همیشه در عرصهٔ مد و فشن باقی بمانید و با دیگران رقابت کنید، بهتر است اول به موارد پایه و اساسی این حوزه توجه کنید. شاید در حوزهٔ فشن به یک سری از موارد کمتر پرداخته شده است که باید توجه بیشتری به…