کت‌های مخمل را بر تن بسیاری از چهره‌های معروف و ستاره‌های سینما می‌بینیم و اگر دقت کنیم این لباس در فرش قرمز‌ها بسیار خودنمایی می‌کند. اگر شما هم می‌خواهید از کت‌های مخمل استفاده کنید، بهتر است اول مطلب زیر را بخوانید. به موقع بپوشید کت‌های…