گوگل محصول جدیدی را عرضه کرده است که به کمک آن می‌توانید ایمیل‌های خود بهتر مدیریت کنید. مطلب زیر در مورد تمام ویژگی‌های این محصول جدید یعنی اینباکس است. مرتب کردن ایمیل‌ها یکی از کارهای بسیار وقت گیر است که گوگل به تازگی راه حلی…