نمی‌دونم کجای راه رو اشتباه اومدم که همیشه فکر می‌کنم اشتباهی زندگی می‌کنم. خیلی بده. احتمالا شما هم همچین حسی رو داشتین. هر ازگاهی به خودتون میاین میبینین اینی نیستین که می‌خواستین.
هر ازگاهی یکی سر راهتون قرار می‌گیره میگید این همونیه که می‌خواستم بشم. وای از اون وقتایی که تو چند روز چند تا اینجوری سر راهتون بیاد یا یکی باشه دم گوشتون که داره جای شما زندگی می‌کنه.
یه وقتایی که میگم ای بابا اصن چرا دارم این زندگی اشتباهی رو میکنم. نکنه وقتی مردم نگم آخیش، بگم وای دوباره یه زندگی اشتباهی دیگه در انتظاره.